Het Bestuur

Het bestuur zet zich in voor een inclusieve woonvereniging die drijft op de inzet en toewijding van zoveel mogelijk medebewoners.
We faciliteren, organiseren en agenderen. We moedigen het aan als medebewoners zelf met ideeën komen en bekijken per situatie hoe wij hen kunnen helpen om hun doel te bereiken.
Hierbij heeft het bestuur een voornamelijk ondersteunende rol. Benader ons vooral wanneer je iets voor de woonvereniging wil doen, maar merkt dat je ergens tegenaan loopt. Daar zijn we voor!


De voorzitter heeft een leidende rol. Hij/zij zorgt dat de vergaderingen ordelijk verlopen en overlegt met sociaal beheer en instanties als Lister, Tussenvoorziening en Stichting Vluchteling over een gezond leefklimaat binnen (en buiten) de muren van Meanderpark.

De secretaris ondersteunt de voorzitter. Hij/zij beheert de mailbox van het bestuur, notuleert en verzorgt de agendapunten tijdens vergaderingen.

De penningmeester houdt de financiën op orde. Hij/zij maakt begrotingen en laat deze controleren door de kascommissie. Daarnaast verwerkt hij/zij alle binnenkomende declaraties. Iedere commissie krijgt een bepaald budget toegewezen waar de penningmeester op toe ziet.

Het bestuur kent ook nog drie algemene bestuursleden. Net als de andere leden, houden zij ontwikkelingen binnen de vereniging nauwgezet in de gaten en agenderen ze zaken waar nodig. Ze beslissen mee over alle actiepunten die aan bod komen tijdens de vergaderingen.

Ten slotte staan alle bestuursleden in contact met de commissies. Ieder bestuurslid is het aanspreekpunt van een of meerdere commissies van de woonvereniging.

Heb je een vraag of opmerking voor het bestuur? Ga dan naar de contactpagina.
AGENDA
NIEUWS
CONTACT